Tablón de anuncios

MATRÍCULA ONLINE

A partir del proper curs, es va a substituir el tradicional sobre de matrícula imprès per una aplicació informàtica que permetrà agilitzar el procés i evitar errors. Cal accedir a la adreça web que es mostra al peu d'aquesta pàgina, on s'ompliran els formularis de inscripció i es generarà de forma automàtica la documentació que caldrà dur al centre per formalitzar la matrícula, en la data que se li ha assignat dalt. L'hora de la matrícula se li assignarà al moment de emplenar el formulari.

matricula.iesfsl.org

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.