Formación y Orientación Laboral

Els mòduls relacionats amb la formació i l'orientació laboral són un complement de la formació específica que es fa en les diferents especialitats de FP (Informàtica en aquest Institut) i descobreixen a l'alumnat la realitat laboral que els afectarà directament quan acaben el cicle, tant si treballen com a professionals per compte alié com si pretenen crear la seva pròpia empresa. 
Es per aquesta raó que en classe partim sempre de situacions reals del món del treball que l'alumnat puga conèixer i procurem despertar sempre una reflexió crítica amb tot allò que passa al nostre entorn socioeconòmic.

 

MODULS ALS CICLES FORMATIUS

 

MÒDUL DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)
Inclou els següents blocs de coneixements :

  • Economia i funcionament bàsic de l'empresa.
  • Relacions laborals individuals (drets laborals) relacions laborals col•lectives (sindicats, representació i negociació col•lectiva) i Seguretat Social.
  • Prevenció y protecció de riscos laborals
  • Orientació professional i recerca d'ocupació.

 

MÒDUL DE RELACIONS EN L'ENTORN DEL TREBALL 
El mòdul ofereix una visió ampla de les relacions interpersonals que es donen dins l'empresa i ensenya habilitats socials de relació per a dirigir o treballar en equip.(Comunicació, resolució de conflictes, presa de decisions, negociació, liderat…)

 


ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I COMERCIALITZACIÓ EN LA XICOTETA EMPRESA
A través d'aquest mòdul l'alumnat adquireix els coneixements bàsics per a crear i organitzar la seua pròpia empresa. (Tràmits jurídics i administratius i previsió del seu funcionament econòmic).

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.